1900 2121

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Tầm nhìn của Hướng Dương là trở thành sự lựa chọn đầu tiên khi khách hàng cần dịch vụ tốt nhất- an toàn nhất về gas và sản phẩm nhà bếp.

Sứ mệnh:

Trở thành Hệ thống chuỗi khép kín cung cấp LPG và sản phẩm nhà bếp hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh và cả Việt Nam. Để được như vậy, Hướng Dương sẽ cung cấp những sản phẩm với chất lượng cao, công nghệ hàng đầu; dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ và đảm bảo an toàn tốt nhất cho khách hàng; đặt vấn đề con người làm nền tảng cho phát triển bền vững.