1900 2121

Môi trường và cộng đồng

Là một doanh nghiệp tiên phong trong trong lĩnh vực bán lẻ gas và thiết bị nhà bếp, với mục tiêu phát triển bền vững, Hướng Dương-Machida Gas hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh. Những chi nhánh đầu tiên đến chuỗi 35 Chi nhánh hiện tại đều là những địa điểm khang trang, sạch sẽ với bài trí phù hợp, tạo cảm giác thoải mái cho Khách hàng tham quan mua sắm. Những sản phẩm chính hãng, bảo đảm chất lượng và an toàn; cộng thêm dịch vụ hoàn hảo, tiện ích tiện ích tạo nên thương hiệu và dấu ấn phát triển của Hướng Dương-Machida Gas 

Coi nguyên tắc “An toàn” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các sản phẩm/dịch vụ, liên doanh Hướng Dương-Machida Gas  không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành, bảo đảm an toàn xứng đáng với đẳng cấp thương hiệu chuẩn của Công ty đã đề ra.